Books

1.Ceramic Processing Techniques Laboratory Notebook,

Yazan: Ziya Engin Erkmen,
ISBN: 978-975-96179-1-2,
Kardeşler Fotokopi, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Cad. No:106/2 Istanbul,
February 2007

2.Metalurjistler için Faz Diyagramları,

Yazan: Ziya Engin Erkmen,
ISBN: 978-975-96179-2-9,
Yalın Yayıncılık, Ordu Cad., Özbek Çarşısı No: 25/43, Beyazıt Istanbul
July 2007.

3.Ingilizce-Türkçe Seramik Terimleri Sözlüğü 

Nuran Ay, Bekir Karasu, Z. Engin Erkmen, Semra Kurama, Emel Özel
ISBN: 975-96858-0-9
Aktüel Tanıtım ve Ofset Hizmetleri
Eskişehir- Haziran 1999

4.Modern Fizik Takviyeli MALZEME KARAKTERİZASYONU ve TEMEL İLKELERİ,

Prof. Dr. Ziya Engin Erkmen, Yalın Yayıncılık, Şubat 2012, 

ISBN: 978-975-96179-5-0

5.Metalurjistler için Faz Diyagramları,

Yazan: Ziya Engin Erkmen, 

Marmara Üniversitesi Yayınevi, 3. Baskı

6.Ceramic Processing Techniques Laboratory Book,

Yazan: Ziya Engin Erkmen, 

Marmara Üniversitesi Yayınevi

7.Ceramic Materials and Processing -Phase Equilibria- Physical Modelling in Electron Microscopy

Yazan: Ziya Engin Erkmen, 

Yalın Yayıncılık

    

8.Malzeme Bilimi ve Mühendisliği- Materials Science and Engineering

Yazan: William D. CALLISTER

            David G. RETHWISCH

Çeviri Zümre Üyesi: Prof. Dr. Recep ARTIR

 

9.Toz metalurjisi ve parçacıklı malzeme işlemleri 

Randall M. German'ın yazdığı ve 2005 yılında MPIF tarafından basımı yapılan
Toz Metalürjisi Derneği tarafından Türkçe'ye tercüme edildi.
Her bir bölümün farklı kişilerce tercümesinin yapıldığı kitapta
 
 
Prof.Dr. Recep ARTIR Bölüm 1 Giriş Kısmının tercümesini yapmıştır
 
 
 
 Türk Toz Metalurjisi Derneği, 2007 - 574 sayfa
 
        
 
10.Sıcak Daldırmayla Galvanizleme El Kitabı
ISBN: 978-605-83510-0-4

Sıcak daldırma galvanizin tek ve en kapsamlı kitabı  ‘Handbook of 
Hot-dip Galvanization’ GALDER aracılığıyla sektör profesyonelleriyle 
buluştu. Prof. Dr. Recep Artır'ın çeviri editörlüğü ve çeşitli 
üniversitelerden akademisyenlerden oluşan ekibi tarafından Türkçe’ye 
çevrilen Sıcak Daldırmayla Galvanizleme El Kitabı GALDER derneğinden 
temin edilebilir. http://www.galder.org.tr/galvanizin-el-kitabi
 
 

This page updated by Metallurgical and Materials Engineering on 22.03.2020 00:29:45

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

QUICK MENU