Faculty of EngineeringMetallurgical and Materials Engineering

Metallurgical and Materials Engineering

Akıllı Malzemeler Laboratuvarı

Akıllı Malzemeler Laboratuvarı 

Yrd. Doç. Dr. Seval Genç’in yönetimindeki Akıllı Malzemeler Laboratuvarında manyetik alana duyarlı Manyetoreolojik akışkanlar, ferroakışkanlar, ferrojeller ve manyetik nano parçacıkların sentezlemesi konularında lisans ve yüksek lisans çalışmaları yürütülmektedir. Bu malzemelerin ısı iletimleri, deprem titreşimlerini sönümleme özellikleri, atık su arıtımında ve kanser tedavisinde kullanım alanları çeşitli projelerle incelenmektedir. Bu malzemelerin reolojik karakterizasyonları BOHLIN Gemini II Reometresi ile yapılmaktadır.

Metallurgical and Materials Engineering