Faculty of EngineeringMetallurgical and Materials Engineering

Metallurgical and Materials Engineering

Isıl İşlem Laboratuarı 2

Close

Sinterleme Fırınları ve Etüv

Sinterleme doğal olarak maden yataklarında veya metaller, seramikler, plastikler ve diğer malzemelerle kullanılan bir üretim prosesi olarak gerçekleşir. Malzemedeki atomlar parçacıkların sınırları boyunca yayılır, parçacıkları birbirine kaynaştırır ve bir katı parça oluşturur.

Close

Vakum ve İnert

Yüksek sıcaklıklara kadar çıkabilen, içindeki atmosferi kontrol edebilen tür fırındır.

Close

Vakum Cihazı

Vakumlu kontrol atmosferli çan tipli fırın

Close

Cam Ergitme Fırını

Cam eritme fırını, hammaddeleri cam içine eritmek için tasarlanmış bir fırındır.  Farklı miktarda ısı üreten ve farklı güç kaynakları kullanan çeşitli fırın türleri vardır. Refrakter malzemeden cam eritme ocağı yapılır.

Metallurgical and Materials Engineering