Faculty of EngineeringMetallurgical and Materials Engineering

Metallurgical and Materials Engineering

MC364 Laboratuarı

Close

Sertlik Ölçme Cihazı

Sertlik test cihazları, bir nesnenin yüzey alanının sertliğini veya bir yüzeyin dış basınca veya delme kuvvetine olan direncini gösterir.

Close

Polimer Çekme Cihazı

Polimer malzemelerin çekme testleri yapılır.

Close

Vakumlu Ergitme İndüksiyon Ocağı

Vakumlu ortamda indüksüyon ocağında metalik malzemelerin ergitilmesi. Maksimum 1800 °C sıcaklığa çıkmaktadır.

Close

Charpy Darbe Testi

Çentik darbe deneyinin ana amacı, malzemenin bünyesinde muhtemelen bulunacak bir gerilim konsantrasyonunun (gerilim birikiminin) darbe esnasında çentik tabanında suni olarak teşkil ettirilip, malzemenin bu durumda dinamik zorlamalara karşı göstereceği direnci tayin etmektir.

Metallurgical and Materials Engineering