Faculty of EngineeringMetallurgical and Materials Engineering

Metallurgical and Materials Engineering

Termal Analiz Laboratuarı 2

Close

Mastersiter Laser Parçacık Boyutu Analizörü

Malvern kod numarası ile kullanılır. Mikron büyüklüğündeki partiküllerin boyutunun ölçülmesinde kullanılır.

Close

ZetaSizer yüzey yüklerinin tayini

Dağılma mekanizasyonları halinde detaylı bilgi verir – emülsiyon kararlılığında kullanılır.

Close

Dilatometre

Dilatometre, numunenin sıcaklığın ya da zamanın bir fonksiyonu olarak boyut ölçülerindeki değişimini ölçer. Bu teknik malzemelerin doğrusal genleşme katsayılarının saptanmasında kullanılır.

Close

Nem analizi

Numunenin nemini ölçer ve kuruma hakkında bilgi verir.

Metallurgical and Materials Engineering