Faculty of EngineeringMetallurgical and Materials Engineering

Metallurgical and Materials Engineering

Termal Analiz Laboratuarı

Close

DTA/TGA Ölçüm Cihazı

Maximum 1500 santigrat dereceye kadar malzemelerin termal davranışlarını inceleyen , malzemenin kütle kaybını ölçen ve ilgili verileri grafik halinde gösterebilen bir cihaz. Argon, Azot, Helyum gazlarını kullanarak veya vakum ile işlem yapar.

Close

Ultrapycnometer 1000-

Yüzey alanı ölçümlerinde ve porozite ölçümlerinde kullanılan bir cihazdır.

Metallurgical and Materials Engineering