Faculty of EngineeringMetallurgical and Materials Engineering

Metallurgical and Materials Engineering

YAP müfredatı (2015 ve sonrası)

Yandal Programı (YAP) şartlarını sağlayan öğrenciler YAP yapmak istediği bölüme başvuru yapabilirler.

Bölüm İntibak Komisyonu tarafından, başvuru yapan öğrencinin daha önce almış olduğu dersler incelenir; uygun görülen derslerden aşağıdaki listede yer alan ve birbirlerine eşdeğer kabul edilenler listeden çıkartılır; geriye kalan listedeki derslerin tümü YAP ders listesi olarak belirlenir. 

Öğrenciye YAP yapacağı bölümden bir danışman atanır.

Öğrenci normal şartlarda öğreniminin uzayabileceğini bilmelidir.

Metallurgical and Materials Engineering