Mühendislik FakültesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Vizyonumuz-Misyonumuz


VİZYONUMUZ

  Üniversite-sanayi işbirliğine dayalı, çağdaş yönetim ve eğitim yöntemini kullanan, ileri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesine yönelik öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, tüm bu çalışmalarda uluslararası ilişkilere önem veren, ulusal alanda liderlerden birisi ve uluslararası düzeyde saygın bir bölüm olmaktır.

 

MİSYONUMUZ

  Yerel ve küresel konularda duyarlı mesleki bir etik ve insani bir vicdana sahip içerisinde yaşadığı topluma ve insanlığa hizmet edecek analiz, sentez ve problem çözme becerisine sahip mesleki bilgiler ile donanmış bu kazanımları ile yaratıcı, bağımsız ve eleştirel bir dimağ ile sürekli araştıran ve gelişen, yaşadığı teknoloji ve bilgi dönemini yakalayan, kullanan ve uygulanıp yayılmasına katkı sağlayacak ve üretimleri ile yaşadığı döneme yön verecek potansiyele ve iç dinamiğe sahip Metalurji ve Malzeme mühendisleri yetiştirmek.

 

BÖLÜMÜMÜZÜN TEMEL DEĞERLERİ

  • Etik, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı
  • Bilimsel düşünceyi temel alan yenilikçi ve sorgulayıcı
  • Çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı
  • Değer üreterek sürekli gelişen bireyler yetiştirmektir
 

 

 

Bu sayfa Metalurji ve Malzeme Mühendisliği tarafından en son 09.11.2016 13:16:06 tarihinde güncellenmiştir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği