Mühendislik FakültesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

ÇAP müfredatı (2015 ve sonrası)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Çift Anadal Programı (ÇAP)

Çift Anadal Programı (ÇAP) şartlarını sağlayan öğrenciler ÇAP yapmak istediği bölüme başvuru yapabilirler.

Bölüm İntibak Komisyonu tarafından, başvuru yapan öğrencinin daha önce almış olduğu dersler incelenir; uygun görülen derslerden aşağıdaki listede yer alan ve birbirlerine eşdeğer kabul edilenler listeden çıkartılır; geriye kalan listedeki derslerin tümü ÇAP ders listesi olarak belirlenir.

ÇAP yapan öğrencinin II. Anadal Programındaki staj durumu Bölüm İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde en fazla 30 iş günü staj yapma zorunluluğu getirilebilir.

Öğrenciye ÇAP yapacağı bölümden bir danışman atanır..

Öğrenci normal şartlarda öğreniminin uzayabileceğini bilmelidir.

Bu sayfa Metalurji ve Malzeme Mühendisliği tarafından en son 18.12.2018 13:14:12 tarihinde güncellenmiştir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği