Mühendislik FakültesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi


Değerli öğrencilerimiz,

Öğrenci işleri daire başkanlığından gelen yazı üzerine süresi dolan Bölüm öğrenci temsilcimiz Yusuf Cankat İYİGÜN 'ün yerine yeni bir Bölüm öğrenci temsilcisi seçimi yapmamız gerekmektedir. Bunun için aşağıda isimleri yazılı öğrencilerimiz aday olmuşlardır.

ADAYLAR:

Abdülkadir KALAFAT (3. sınıf)

Çağlar DAĞAÇAN (2. sınıf)

Oylama 1 Aralık cuma günü saat 13.00 de başlayacak olup,
En geç 5 aralık 2017 salı günü 16.45 ' e kadar oy verme işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Oy verme işlemleri öğrenci kimliği gösterilerek ve listeye imza atılarak Mühendislik Fak. D binasında bölüm sekreterliğimizdeki seçim sandığına yapılmalıdır.

Gereğini rica ederim.Prof. Dr. Recep ARTIR
Metalurji ve Malzeme Müh. Böl. Bşk.Bu sayfa tarafından en son 01.12.2017 15:25:30 tarihinde güncellenmiştir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği