Mühendislik FakültesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi


Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Değerli öğrencilerimiz,

Öğrenci işleri daire başkanlığından gelen yazı üzerine süresi dolan Bölüm öğrenci temsilcimiz Yusuf Cankat İYİGÜN 'ün yerine yeni bir Bölüm öğrenci temsilcisi seçimi yapmamız gerekmektedir. Bunun için aşağıda isimleri yazılı öğrencilerimiz aday olmuşlardır.

ADAYLAR:

Abdülkadir KALAFAT (3. sınıf)

Çağlar DAĞAÇAN (2. sınıf)

Geçen hafta yapılan oylamada geçerli bir seçim için:
bölüm öğrenci sayısının en az %60 'ının oy kullanması gerekirken
bu oran % 37 de kalmıştır. Dolayısıyla seçimlere 2. tur seçimlerle devam edilecektir.
Bu turda en az % 50 oy çoğunluğunun sağlanması gerekmektedir.
Buda 138 öğrencinin oy kullanması demektir.

Oylama 11 Aralık pazartesi günü saat 13.00 de başlayacak olup,
En geç 13 aralık 2017 çarşamba günü 16.45 ' e kadar oy verme işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Oy verme işlemleri öğrenci kimliği gösterilerek ve listeye imza atılarak Mühendislik Fak. D binasında bölüm sekreterliğimizdeki seçim sandığına yapılmalıdır.

Gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Recep ARTIR
Metalurji ve Malzeme Müh. Böl. Bşk.

Bu sayfa tarafından en son 11.12.2017 14:25:03 tarihinde güncellenmiştir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği