Genel Bilgiler

Kurulduğu 1883 yılından günümüze kadar sunduğu vizyon ve üstlendiği misyon itibari ile Marmara Üniversitesi modern çağın gereksinimlerini köklü geleneği harmanlamakta ve İstanbul’un iki yakasındaki kampüsleri ile şehri kucaklamaktadır. Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Göztepe  Kampusü’nde bulunup Anadolu yakasının en merkezi yeri olduğu söylenebilir. Fakülte, 1987 yılında kurulmuş olup, lisans eğitimine 1990 yılında başlamıştır. Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı ve Malzeme Bilimi Anabilim Dalı’ndan oluşan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 1996 yılında faaliyete geçmiş olup, 2000 yılında lisans, 2003 yılında lisans üstü eğitime başlamıştır. Bu tarihten günümüze kadar, 260 lisans ve 10 lisans üstü öğrenci mezun vermiştir. Doktora seviyesinde eğitime 2013-2014 yılı güz döneminde başlamış olan bölümümüzde, 5 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, ikisi yurt dışında eğitim ve araştırmalarına devam eden 8 araştırma görevlisi, 1 uzman, 1 tekniker, 1 idari personel bulunmaktadır. Ayrıca hali hazırda 262 lisans, 32 yüksek lisans ve 10 doktora öğrencisi eğitimlerini sürdürmektedir.  Bölümün eğitim dili İngilizce’dir.  Lisan seviyesi eğitime yeterli olmayan öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümünde hazırlık programına katılırlar.  Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır. Bölüme sayısal puanla öğrenci alınmaktadır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin programında öğrencilerimiz  temel bilim ve mühendislik bilimleri dersleri ile mühendislik tasarımı ve zorunlu bölüm derslerinin yanı sıra, kendilerini bireysel yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilecekleri sosyal, hukuk, yönetim ve finans alanlarında verilen seçmeli dersleri alabilme olanaklarına sahiptirler, ve   derslerde eğitim İngilizce olarak yapılmaktadır.   Bilindiği gibi, tarih boyunca ülkeler arasındaki bilgi ve teknoloji yarışının önemli bir cephesini üstün özellikli malzeme geliştirme ve kullanımı olduğunu görüyoruz.  Bu nedenle, biz de öğrencilerimizi ileri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı hedefledik.  Bunun için eğitimleri süresinde verilen derslerde ve laboratuarlarda bilgisayarların ve ileri teknoloji cihazların etkin bir şekilde kullanımını sağlamaktayız.  Bunun yanında aldıkları derslerde araştırıcı, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, proje hazırlayan ve yönetebilen, çevresini ve gelişmeleri gözlemleyebilen, çok disiplinliliğe ve grup çalışmalarına yatkın bireyler yetiştirmek için gerekli olanakları sağlamaya çalışmaktayız.  Bunları yapmaktaki amacımız kendilerinin sürekli alıcı değil, aldıklarını iyi bir şekilde yorumlayarak kullanabilen, kendisine ve içinde yaşadığı topluma artı değerler kazandırabilen üstün nitelikli bireyler olmaları içindir.

Akademik olarak başarılı olan öğrencilerimizin fakültemiz içerisindeki diğer bölümlerde uzmanlaşmaya olanak sağlayan Yan Dal Programı ve ikinci bir programda lisans diploması almayı mümkün kılan Çift Anadal Programından yararlanmaları mümkündür.

Ülkemizin  Avrupa Birliği’ne entegrasyonu yolunda  kültürel yakınlaşmanın önemli yollarından biri olan Erasmus programlarına, Metalurji-Malzeme Mühendisliği Bölümü de katkıda bulunmaktadır; yapmış olduğu ikili anlaşmalar sayesinde Avrupa üniversitelerinde eğitim alacak öğrenci sayısını her geçen gün arttırmaktadır.  Son üç sene içinde, yurt dışında lisans düzeyinde 7, yüksek lisans seviyesinde 2 öğrenci Erasmus programı dahilinde Fransa, Almanya ve İspanya'da eğitim görmüşlerdir. Ayrıca her sene en az 2 Erasmus öğrencisi Mühendislik Fakültesi’nde ders aldığı müddetçe 1 ya da 2 dersini yine bölümümüzde almayı seçmektedir. Yaptığımız bu çalışmaların en büyük amacı; kültürel ve bilimsel entegrasyon ve çok disiplinli bilimsel çalışmalar ile literatüre de katılım sağlarken öğrencilerin eğitimlerine ve vizyonlarına katkı sağlamaktır.

 


Bu sayfa Metallurgical and Materials Engineering tarafından en son 20.03.2020 11:52:42 tarihinde güncellenmiştir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM